Gertjan's Looblog April 2022 navigation back navigation home navigation forward

30 april: Dwingelderveld

Nog eens naar het Dwingelderveld, maar in de afgelopen dertien dagen is er heel wat veranderd. Ik zie een hele rits vogelsoorten dit jaar voor het eerst, en die dus de afgelopen paar weken terug zijn gekeerd: gierzwaluw, koekoek, boomleeuwerik, huiszwaluw, fluiter, bonte vliegenvanger. De beflijsters zijn er nog steeds. Ook de kraanvogels laten zich mooi zien, net als een groep van vijf groenpootruiters. De draaihals is steeds weer te horen. Twee raven vliegen een paar keer voorbij.

route; foto's; natuur

Dwingelderveld

groenpootruiter

kraanvogel

28 april: Tusschenwater

route; foto's; natuur

rietzanger

grasmus geoorde fuut

27 april: Onlanderij, Aekingerzand, Tusschenwater

bosruiter

Koningsdag. 's Ochtends even naar de Onlanderij. Drie steltkluten laten zich gelijk zien. Even verderop zit een groenpootruiter, een bosruiter en twee zwarte ruiters. Veel rietzangers en snorren. Bij het bruggetje richting Peizermade hoor ik de eerste kleine karekiet (net als vorig jaar op koningsdag). Daar laat een sprinkhaanzanger zich goed zien.

's Middags willen we eigenlijk fietsen, maar hoewel eindelijk de wind is gaan liggen is de zon ook verdwenen en het is nauwelijks tien graden. Daarom toch maar een kort rondje lopen, een stukje naar het zuiden. Misschien wordt het daar zonniger. We kiezen voor het Aekingerzand. 't Is daar niet echt beter weer, maar wel prachtig. Ik hoor al snel een draaihals! Verder veel boompiepers, en natuurlijk tapuiten (dit is de enige plek in Nederland waar tapuiten broeden in het binnenland).

's Avonds nog even naar Tusschenwater waar een Amerikaanse wintertaling te zien moet zijn, maar voor mij te ver weg. Wel een mooie bosruiter van dichtbij.

route Onlanderij; route; route; foto's; natuur

Aekingerzand

25 april: Nijlan

Donkere wolken als je in zuidelijke richting kijkt, maar in het noorden lijkt het onbewolkt. Ik rijd dus weer even naar het Lauwersmeer waar de zon inderdaad schijnt. Maar die wind blijft erg vervelend. Heel veel kluten en kemphanen. Bij de voormalige hut zitten de twee steltkluten op dezelfde plek als zaterdagavond.

route; foto's; natuur

kemphaan graspieper

24 april: Matsloot, Fochtelooerveen, Zoutkwelgebied, Jaap Deensgat

Heel rustig aan, slechts minirondjes. De wind is nog steeds veel te hard en onaangenaam. Fochtelooerveen ziet er in de zon prachtig uit. Op het eind zie ik heel in de verte een rode wouw! 's Avonds twee pogingen om een draaihals te zien, maar nee.

route Matsloot; route Fochtelooerveen; route Zoutkwelgebied; route Jaap Deensgat; foto's; natuur

Fochtelooërveen

Fochtelooërveen

23 april: Roderwolderdijk

Half drie thuis vannacht na het grote feest, maar ik zit voor acht uur op de fiets om naar de kop van de Roderwolderdijk te fietsen. Daarvandaan bekend rondje, maar veel last van hielspoor (hele dag feesten helpt niet). De harde koude wind is ook vervelend. Wel de visarend langdurig kunnen bekijken als die hier steeds rondjes vliegt. Ook de eerste paapjes van het seizoen.

's Avonds nog even naar Ezumakeeg, maar daar kom ik de auto nauwelijks uit. De steltkluten zitten hier heel dichtbij.

route; foto's; natuur

visarend

steltkluut

22 april: Onlanderij

's Ochtends, voorafgaand aan het grote feest van R. en A. De steltkluten langs de provinciale weg zijn blijkbaar al weer vertrokken. Als ik bijna terug ben bij de Onlanderij vliegen er twee steltkluten vlak over me heen. Er is hier ook al een witwangstern gemeld maar die krijg ik niet te zien.

route; foto's; natuur

blauwborst blauwborst

18 april: Matsloot, Noordlaren, Matsloot

Tweede paasdag. 's Ochtends weer even naar Matsloot. Samen kort rondje vanaf Noordlaren. En 's avonds nog even naar Matsloot in de hoop de roerdompen nog eens te zien en betere foto's te maken.

route Matsloot; route Noordlaren; route Matslot; foto's; natuur

17 april: Dwingelderveld en Matsloot

Weer eens naar het Dwingelderveld, nadat ik huisgenoot P. heb afgezet in Roden. Die gaat met dochter en kleindochter naar Brabant om met haar moeder vier vrouwelijke generaties op de foto te zetten.

In het Dwingelderveld zijn overal de boompiepers te horen. Ik verwacht ook boomleeuweriken, maar die hoor ik niet. Wel meerdere groepjes beflijsters (of hetzelfde groepje meerdere keren).

Ik houd het niet zo lang vol, want last van hielspoor (denk ik) - nu rechts.

Voordat ik terugrijd naar Roden is er nog tijd om even naar Matsloot bij de visarend te gaan kijken. Twee roerdompen laten zich uitgebreid zien, maar de foto's zijn matig vanwege luchttrilling en te ver weg.

route Dwingelderveld; route Matsloot; foto's; natuur

beflijster

roerdomp

16 april: Zoutkamperril

Vandaag begint ook grijs maar al snel komt de zon erdoorheen, en dan blijft het de hele dag zonnig, al is de oostenwind nog steeds koud. Opnieuw veel nieuwe soorten voor het seizoen: kneu, gele kwikstaart, nachtegaal, appelvink, gekraagde roodstaart en oeverzwaluw. Erg leuk dus.

route; foto's; natuur

rietzanger tjiftjaf

Lauwersmeer

kneu

15 april: Roderwolderdijk

reuzenstern heeft beet

Goede vrijdag: vrije dag. Ik fiets naar de kop van de Roderwolderdijk en loop vandaar een heel aardig rondje door de Onlanden. Grijs en een koude oostenwind. Bij km 9 kom ik zo maar zus C. en nicht E. tegen die een rondje vanaf Peize lopen, als voorbereiding op de nacht van de vluchteling.

Er is veel te zien, en vooral te horen. De rietzangers zijn terug, net als de snorren, tapuiten, en de sprinkhaanzangers. Als ik bijna rond ben krijg ik nog een mooie jagende reuzenstern te zien. Hij vangt een flinke vis.

route; foto's; natuur

witsterblauwborst

14 april: Matsloot

route; foto's; natuur

12 april: Tusschenwater

route; foto's; natuur

11 april: Onlanderij

route; foto's; natuur

10 april: Oosterhout (NB), Biesbosch

De periode met slecht weer is achter de rug. Vandaag is het nog wel fris, maar de zon schijnt uitbundig en het is prachtig helder. We lopen daarom een fantastisch mooie wandeling door de Biesbosch. Leukste waarneming is een zwartkopmeeuw die ik spontaan herken aan het afwijkende geluid. Op de foto's kun je ook de ontbrekende zwarte vleugelpunten goed zien, maar dat is in vlucht heel wat lastiger. Verder horen we constant tjiftjafs, roodborsten, merels. Ook de eerste zwartkoppen en fitissen van het seizoen.

route Oosterhout; route Biesbosch; foto's; natuur

de Biesbosch

zwartkopmeeuw zwartkopmeeuw

de Biesbosch

de Biesbosch

9 april: Oosterhout (NB), Binckhorst, Berlicum

Werken in de tuin van de Binckhorst waar nichtje P. woont - in het kader van NlDoet. Daarna naar het verpleeghuis in Berlicum om M. te bezoeken. En na afloop nog een goede daad: een heel oude dame is gevallen, ondanks haar rollator, en die kan ik met hulp van een andere voorbijganger na enige moeite weer op de been krijgen en in veiligheid brengen.

Tussen de bedrijven door een paar kleine wandelingetjes. Langs de Aa in Berlicum bloeien de pinksterbloemen al.

route Oosterhout; route Binckhorst; route Aa Berlicum; route Berlerode Berlicum; route Oosterhout; foto's; natuur

8 april: Oosterhout (NB)

Gestampte Meisjes (foto uit de theaterkrant, Salih Kilic)

Eindelijk naar de voorstelling Lext Nevel van de Gestampte Meisjes nadat eerdere pogingen vanwege Corona niet door konden gaan. Voor het geval een van de hoofdrolspelers meeleest: de voorstelling was geweldig! Oosterhout is wel een beetje uit de richting dus knopen we er een weekend Brabant aan vast.

route; foto's; natuur

3 april: Onlanderij en Matsloot

route Onlanderij; route Matsloot; foto's; natuur

terug naar Madeira 2022


navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.