Gertjan's Loopblog Augustus 2022 navigation back navigation home navigation forward

30 augustus: fietsen Peazemerlannen

Opnieuw zit er een grauwe franjepoot in hetzelfde plasje in de Peazemerlannen.

route; foto's; natuur

tapuit

29 augustus: fietsen Eemshaven West

Heel veel tapuiten. Verder is er niet veel opvallends te beleven.

route; foto's; natuur

28 augustus: fietsen Oudeschoot

P. moet 's middags tennissen dus we rijden al vroeg terug. Vanwege afsluiting van de weg tussen Assen en Groningen rijden we over de A32 via Heerenveen. Ik stap uit in Heerenveen Zuid en fiets vandaar naar huis. Eerst een flink stuk door de Tjongervallei. Dan via Oosterwolde naar het Fochtelooërveen en dan via Norg naar Peize en de Onlanden. Het waait hard en daarom is er niet veel te zien. In de Onlanden zie ik wel de zwarte ooievaar weer.

route; foto's; natuur

27 augustus: fietsen Dees en fietsen Appeltern

Familieweekend in Boven-Leeuwen. De fietsen gaan maar weer mee. 's Ochtends na het ontbijt (we slapen weer in de Slaapmus) fiets ik even een stuk langs de Waal. In de berm van de dijk groeit onder andere grote centaurie, beemdkroon en geoorde zuring. Veel hopwarkruid bij het pontje in Druten (dat vanwege laag water overigens niet vaart). Bij de Afferdensche en Deetsche Waarden loop ik even de uiterwaarden in om toch wat van de bijzondere flora te zien: peperkers, welriekende ganzenvoet, rechte alsem, klein vlooienkruid.

's Middags fiets ik met P. aardig rondje naar Batenburg, Appeltern en Megen (drie pontjes). We bezoeken ook het stoomgemaal de Tuut dat vandaag "onder stoom" is. Demonstratie van een (nog vrij jonge) smit. Ik vraag hoe hij het oude ambacht heeft geleerd: van YouTube!

route Deest; route Appeltern; foto's; natuur

langs de Waal

Batenburg

23 augustus: Bedum

Ik fiets naar Bedum waar P. al op het terras zit, tegenover het voormalige gemeentehuis. Avondeten op het terras en samen terug.

route; foto's; natuur

zwanenbloem

torenvalk

22 augustus: Ezumakeeg

route; foto's; natuur

grutto reuzenstern

21 augustus: 3x fietsen: Lutjewad, Peizerweg, Roderwolderdijk

route Lutjewad; route Peizerweg; route Roderwolderdijk; foto's; natuur

20 augustus: fietsen Lauwersmeer

Geen auto, dus met de fiets naar en om het Lauwersmeer. Uiteindelijk bijna 90 kilometer, de accu houdt zich goed als ik maar niet teveel de maximum stand gebruik. Bovendien waait het 's ochtends niet, en heb ik 's middags wind mee. De windstille ochtend zorgt voor een mooi plaatje bij het gemaal Electra in het Reitdiep.

In het Lauwersmeer is in eerste instantie opvallend weinig te zien. Fototoestel komt tevoorschijn voor een verdwaalde haan! Als ik al weer bij de Ezumakeeg ben vliegt een bruine kiekendief wel heel dicht langs me heen. Bij de uitkijkheuvel op Noord zit op een dood boompje een grauwe klauwier - heel bijzonder voor deze plek.

Als ik bij De Pomp ben, fiets ik over de rijplaten voor het bouwverkeer naar de nieuwe uitkijktoren in wording. Grappig gesprek onderweg met twee vogelaars die net als ik uit nieuwsgierigheid hier even gingen kijken - die toren valt ook erg op vanaf de Ezumakeeg. Ter plekke veel libellen (paardenbijters) en een mooi landkaartje.

Bij km 65 loop ik even door naar uitkijktoren De Baak. Het wandelpad dat verder naar het noorden loopt is afgesloten vanwege de zeearenden. Maar vandaag laten die zich niet zien.

Op de terugweg nog even door de compensatienatuur rond de gasopslag bij Grijpskerk. "Mijn" trosalant doet het hier uitstekend, er staan tientallen hevig bloeiende exemplaren.

Electra

bruine kiekendief

paardenbijter trosalant

fietsroute; foto's; natuur

19 augustus: fietsen Reitdiep

Opnieuw teruggefietst via de Onlanden, en nu de zwarte ooievaar wat beter gezien. Hij/zij cirkelt eerst heel hoog boven me, maar komt dan langzaam naar beneden en gaat weer in het weiland staan.

's Avonds fiets ik naar Wierum en verder langs het Rietdiep naar Aduarderzijl. Twee keer een leuke groep ringmussen. Ook in het Reitdiep bloeit het oranje springzaad. Bij Aduarderzijl valt een flinke bui.

fietsroute; foto's; natuur

zwarte ooievaar

ringmus

18 augustus: fietsen Aduarderdiep

's Avonds fiets ik langs het Aduarderdiep om te zien of er hier ook oranje springzaad groeit. Ja dus, heel wat. Er vliegen ook steeds oeverlopers rond. Soms zie je er hier wel eens één of twee, maar vandaag zijn het er acht die steeds weer heen en weer vliegen, grappig gezicht, en je hoort ze voortdurend.

fietsroute; foto's; natuur

oranje springzaad torenvalk

16 augustus: fietsen Lutjewad

In de slootjes van de kwelder zit steeds een groenpootruiter en een of twee oeverlopers. Op het wad zit ook van alles, maar net wat te ver weg om mooi te kunnen zien.

fietsroute; foto's; natuur

14 augustus: fietsen Zoutkamp, en fietsen Steendam

's Ochtends met de fiets op de auto naar Zoutkamp, en vandaar fiets ik een aardig rondje door het Lauwersmeer. Onmiddellijk reuzensterns die jagen boven het Reitdiep. Verderop zit een groep casarca's. Ik tel er 7, en op de terugweg tel ik er 8.

Bij het Ballastplaatbos inspecteer ik de lokale zeldzame orchideeën. Hier groeit namelijk een speciale vorm van Dichte muggenorchis, Gymandenia densiflora var. friesica. Oftewel Friese muggenorchis. Op Gronings grondgebied, voor alle duidelijkheid.

Als ik bijna terug ben in Zoutkamp vliegt er een rode wouw over!

Ondanks de hitte fietsen we 's middags samen nog een rondje, vanaf Steendam, zodat we wellicht ook nog even kunnen zwemmen in het Schildmeer. Ik houd het iets langer uit dan mijn metgezel. Bij het Dannemeer komt een hermelijn zigzaggend over het fietspad in mijn richting. Ik kan nog net een paar foto's maken voordat hij/zij weer verdwenen is.

's Avonds rijd ik nog even naar Ezumakeeg. Ik kan dankzij de telescoop van een vriendelijke vogelaar een blik werpen op een porseleinhoen. Die zie ik niet vaak.

fietsroute Zoutkamp; fietsroute Steendam; foto's; natuur

boerenzwaluw Friese muggenorchis

hermelijn hermelijn hermelijn hermelijn hermelijn

13 augustus: fietsen Waterhuizen

Dik dertig graden. 's Middags gaan we naar de camping in Westerbork, en dan met I. en M., en natuurlijk N., zwemmen in het zwembad naast de camping. 's Ochtends fiets ik vanaf Waterhuizen door de Kropswolderbuitenpolder. Vanuit de vogelhut laat een vos zich mooi bekijken. In de verte veel reuzensterns.

fietsroute; foto's; natuur

vos

12 augustus: fietsen Ezumakeeg

Terugfietsen via Wierum, met als verrassing een paapje. Ook een grote groep goudplevieren, maar heel ver weg.

's Avonds naar Ezumakeeg. Het water staat een stuk lager dan afgelopen weekend. De vogels zitten op het zuidelijke deel van Ezumakeeg veel te ver weg. Op de uitkijkheuvel aan de noordelijke kant is juist veel meer te zien. Enorme groep goudplevieren. Allerlei steltlopers. Veel steltkluten.

Aan de overkant is een nieuwe uitkijktoren te zien. Het gaat om een toren die nu gebouwd wordt bij Kollumerpomp.

fietsroute; foto's; natuur

Lauwersmeer

11 augustus: Dannemeer

Eerst naar de graszanger bij Woudbloem. Daarna minirondje vanaf parkeerplaats bij Dannemeer. Ook hier uitbundig bloeiende waterteunisbloem: een lastige invasieve exoot. Net als bij het Lauwersmeer veel kemphanen, watersnippen, witgatjes en bosruiters.

route; foto's; natuur

lepelaar

10 augustus: fietsen Bantpolder

Ik fiets vanaf de Bantpolder naar de Peazemerlannen. In een plasje onderaan de dijk zit een grauwe franjepoot!

fietsroute; foto's; natuur

regenwulp

9 augustus: Breebaartpolder

Onderweg naar de stad fiets ik soms door de Onlanden. Voor ik daar ben zie ik veel ooievaars (er wordt overal gemaaid). Eentje heeft een mol in zijn snavel. Bij de Onlanden vliegen jonge witwangsterns rond. Eentje wordt gevoerd. Er vliegt ook nog een sperwer voorbij. En er steekt een hermelijntje over. Hier en daar groeit en bloeit volop waterteunisbloem. En ook weer veel grote waternavel. Allemaal exoten die voor hoofdpijn zorgen bij de beheerders, vermoed ik.

's Avonds even naar de Breebaartpolder. Zoals gewoonlijk veel zwarte ruiters. In de Dollard wordt het langzaam vloed, en er komen steeds meer zeehonden aan om hier te rusten. Ook enorme wolken van bonte strandlopers, prachtig gezicht.

route; foto's; natuur

ooievaar met mol

jonge witwangstern sperwer

7 augustus: Onlanderij en fietsen rond Lauwersmeer

's Ochtends eerst weer even naar de Onlanderij. Mooie groepjes watersnippen en kemphanen die overvliegen. Strakblauwe lucht. Later komen er wat meer wolkjes bij, als we vanaf Zoutkamp een rondje om het Lauwersmeer fietsen. Hoogtepunt is bij Ezumakeeg Noord, op de uitkijkheuvel. Daar is veel te zien, onder andere Temmincks strandloper (dit jaar nog niet gezien), en weer heel veel kemphanen en kluten. Plotseling gaat alles de lucht in. Wat is er aan de hand? Het kost ons langer dan de vogels om de slechtvalk op te merken. Hij maakt een paar duikvluchten vlak voor ons neus. Mooi gezicht.

route Onlanderij; fietsroute; foto's; natuur

kemphaan

Ezumakeeg

kemphaan kluut

6 augustus: fietsen Dwingelderveld

Dus we blijven nog maar even fietsen. Vandaag over het Dwingelderveld. Ook deze zomer zit er hier weer een slangenarend. Die krijg ik uiteindelijk vier keer te zien, de laatste keer zijn ze zelfs met zijn tweeën. Maar wel steeds van heel ver weg. Er is trouwens veel te zien. Niet alleen een heel stel grauwe klauwieren, maar ook een heel stel andere leuke soorten: boomvalk, slechtvalk, kruisbek, boomleeuwerik, kleine bonte specht, wespendief, witoogeend.

Omdat ik hier nu fiets in plaats van loop kom ik ook op andere plekken, want je mag hier eigenlijk niet fietsen op de wandelpaden. Zo ontdek ik een theetuin, Anserdennen, op een plek waar ik anders te voet altijd net omheen loop. Mooie plek voor koffie.

De klokjesgentianen bloeien ook weer volop, en op heel wat exemplaren zitten de eitjes van het gentiaanblauwtje.

fietsroute; foto's; natuur

Dwingelderveld

klokjesgentiaan grauwe klauwier

Dwingelderveld

5 augustus: fietsen Wisselse Veen, fietsen IJssel, Berlicum

Voordat we naar Brabant rijden fiets ik eerst nog even door het Wisselse Veen. Daarna samen een aardig rondje naar de IJssel tegenover Olst en dan verder over de IJsseldijk tot Veessen. Vlak voor Veessen is een enorme brug gebouwd als onderdeel van de "ruimte voor de rivier" maatregels. Bij extreem hoog water kan hier een enorme lap grond onder water worden gezet.

's Middags naar Berlicum waar P. op bezoek gaat bij M. Vanwege corona mag er maar één bezoeker komen. Daarom loop ik ondertussen een minirondje bij de Aa. Maar lopen gaat nog niet erg. Langs de Aa fotografeer ik een zeldzame libel: een kanaaljuffer, ook al een nieuwe soort voor mij.

fietsroute Wisselse Veen; fietsroute IJssel; route Berlicum; foto's; natuur

ruimte voor de rivier bij Veessen

4 augustus: fietsen Wisselse Veen, fietsen Vierhouten, fietsen Renderklippen

Fietsen op de Veluwe. Na het ontbijt rijd ik alvast een kort rondje door het Wisselse Veen. Daarna samen een groter rondje vanaf Epe naar Vierhouten en Elspeet. De stukken door het bos (vooral dennen) vind ik maar saai. En de stukken heide, daar fiets je veel te snel door heen. Als we bijna terug zijn begint het bovendien ook nog een beetje te regenen. Dan komen we langs een weiland waar een paar mensen staan te kijken naar een koe. Een kalfje ligt in het gras: net geboren. En nummer twee is onderweg! Heel bijzonder.

tweeling barende koe

's Middags nog een rondje, de andere kant op: Renderklippen. Voordat we daar heen fietsen kijken we ook nog even bij een vlonderpad vlak bij het hotel. Mooi gebiedje (ook Wisselse Veen?) waar een heleboel beekoeverlibellen rondvliegen. Nieuwe soort.

Daarna fietsen we verder naar de Renderklippen, meer specifiek naar de uitkijktoren op de Haelberg. Daar is niet veel te zien, maar als we het pad naar de uitkijktoren terugfietsen staat er een groep mensen te kijken bij een hek (km 9.5). Verderop loopt een groepje everzwijnen voorbij. Even later komt de boswachter per auto langs, en dan blijkt dat de everzwijnen gevoerd gaan worden! Dus even later zijn er nog meer everzwijnen te bewonderen.

fietsroute Wisselse Veen; fietsroute Vierhouten; fietsroute Renderklippen; foto's; natuur

beekoeverlibel

everzwijn

everzwijnen worden gevoerd everzwijnen worden gevoerd

3 augustus: fietsen Wezepsche Heide

Vandaag bezoeken we de camping Leemcule waar onze kleindochter met papa en mama verblijft, samen met tante A. en oom R. Tussendoor fiets ik een heel klein rondje over de Wezepsche Heide. De hei is hier en daar al mooi paars. Maar er zijn ook oranje stukken waar de hei helemaal verdroogd is, en dood lijkt.

's Avonds rijden we naar een hotel in Epe waar we twee nachtjes blijven. Onderweg steekt er (ver) voor de auto een everzwijn over. Aardig hotel, maar we hebben helaas wel de kleinste kamer van het hele hotel, die bovendien pas komene winter gerenoveerd wordt.

fietsroute; foto's; natuur

Wezepsche Heide

2 augustus: fietsen Peasens

Fietstochtje vanaf Peasens via Ternaard naar Holwerd. In de Peazemerlannen vliegen zo nu en dan mooie groepjes kanoeten en rosse grutto's over. Vooral nu de kanoeten nog oranje gekleurd zijn is dat een spectaculair gezicht. Er hangen ook een paar regenwulpen rond die zich goed laten zien en horen.

kanoet

regenwulp

Het gebiedje Het Schor, bij Ternaard, is blijkbaar tegenwoordig niet langer toegankelijk. Je kon daar een leuk buitendijks rondje lopen, maar nu staan er bordjes dat het niet meer mag. Begrijpelijk maar jammer.

Koffie met een kaasbroodje op de veerdam bij Holwerd. Opvallendste hier zijn de grote groepen steenlopers die blijkbaar nu al weer terug zijn voor de winter. Maar ze zijn nog wel allemaal in zomerkleed, en dat ziet er feestelijk uit. Ik loop ook een stukje het pad door de kwelder op. Hier zou de laatste dagen een graszanger hebben gezeten, maar nee.

Opvallend: even buiten Wierum zit in een watertje een schildpad. Het gaat om een roodwangschildpad, die wordt beschouwd als een invasieve exoot.

De zon is inmiddels verdwenen en als ik terug ben in Peasens vallen er een paar druppels.

route; foto's; natuur

kanoet en tureluur

het Schor, Ternaard

steenloper

roodwangschildpad

1 augustus: kort fietsrondje

Weer thuis. 's Avonds kort fietsrondje vanaf huis. Dat valt natuurlijk tegen na de overdaad in Oost-Duitsland.

route; foto's; natuur

terug naar juli 2022

navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.