Gertjan's Looblog Augustus 2023 navigation back navigation home navigation archief navigation forward

29 augustus: Ezumakeeg en Peazemerlannen

route Ezumakeeg; route Peazemerlannen; foto's; natuur

28 augustus: Jaap Deensgat

route; foto's; natuur

lepelaar

lepelaar

27 augustus: Ezumakeeg en Roden

Na het ontbijt naar de Ezumakeeg. Heel ver weg zit een onduidelijke plevier. Het blijkt een morinelplevier! Op de terugweg stop ik nog even bij de Bant om de vogels op het Wad te bekijken. Mooie zwarte ruiters, tureluurs, bonte strandlopers etc.

's Middags nog even naar Roden. Met kleindochter lopen we even naar speeltuintje. Ze loopt zo'n beetje de hele weg zelf, en onderweg wil ze eigenlijk elk steentje of eikeltje oprapen.

route Ezumakeeg; route Roden; foto's; natuur

tapuit

tureluur

bonte strandloper

26 augustus: Woldlakebos, Ossenzijl, en Kalenberg

Naar het Woldlakebos, voor de libellen. Nergens vind je zoveel libellen bij elkaar als bij dit mooie bosje dat onderdeel is van de Weerribben. Sinds een kleine tien jaar vind je hier ook de kempense heidelibel, een zeer zeldzame libel. Maar hier vliegen er honderden, zo niet duizenden rond. Het schijnt dat er hier vijftig soorten libellen voorkomen.

Na afloop wil ik nog even naar het mooie natuurpad bij Ossenzijl, maar daar is net gemaaid en daardoor is er niets te zien. Ik geef het snel op en rijd naar Kalenberg om te zien of er langs het laarzenpad misschien weer een zilveren maan (prachtige zeldzame vlinder) te zien is. Maar als ik zo'n beetje bij het deel van de route ben waar je de soort kunt verwachten begint het te plenzen.

route Woldlakebos; route Ossenzijl; route Kalenberg; foto's; natuur

kempense heidelibel

bloedrode heidelibel

steenrode heidelibel

kempense heidelibel in tandem

kempense heidelibel

gewone pantserjuffer

wespendief

22 augustus: Holtingerveld en Diependal

Vanwege het mooie weer heb ik nog een dagje vrij genomen. Eerst naar het Holtingerveld, vooral voor de libellen. Prachtige bandheidelibellen die maar weinig stil gaan zitten. Na afloop nog even naar Diependal, de vogelhut bij Oranje waar je door een lange tunnel naar toe loopt. Verrassing: negen kraanvogels.

route Holtingerveld; route Diependal; foto's; natuur

bandheidelibel

kraanvogel

21 augustus: Balloërveld

Nog steeds prachtig weer. Nu zie ik eindelijk een kommavlinder in het Balloërveld. Ook een mooie show van een boomvalk. Als ik thuiskom staan er mensen foto's van de Abdijkerk te maken. Er staan maarliefst tien ooievaars boven op de nok!

route; foto's; natuur

goudplevier

kleine vuurvlinder

boomvalk

tien ooievaars op de Abdijkerk Aduard

20 augustus: Biesbosch

Vandaag volop zon. In de hoop wat meer te zien loop ik eerst een klein rondje door de rimboe niet ver van het bezoekerscentrum Pannekoek. Daarna ook nog wat op de fiets. Tussen de wilgen en heel veel reuzenbalsemien zitten veel insecten. Ook veel lastige muggen. Mooie houtpantserjuffers die zich te goed doen aan de vlierbessen. Ook een grote nachtvlinder, is het een rood weeskind dat zijn rode achtervleugels verborgen houdt? Ja.

wandelroute; fietsroute; foto's; natuur

houtpantserjuffer

rood weeskind

Biesbosch

Biesbosch

19 augustus: fietsen Biesbosch

We zijn onderweg naar Brabant voor een feest van alweer iemand die zestig wordt. Fietsen mee, en we fietsen een aardige route vanaf Werkendam, door de Biesbosch dus. Vooral door de Noordwaard, het gebied dat helemaal opnieuw is ingericht een paar jaar geleden. De zon laat het nog afweten, maar het regent niet meer. Op de fiets is er zoals gewoonlijk weinig te zien, maar bij km 12 komt een jagende visarend mooi in beeld.

fietsroute; foto's; natuur

visarend

15 augustus: Achter de Zwarten en Jaap Deensgat

route Achter de Zwarten; route Jaap Deensgat; foto's; natuur

14 augustus: Ballooërveld

Warme zonnige avond. Nu is er wel veel te zien in en op de bloeiende struikhei. Veel honingbijen. Heideblauwtje. Twee keer heivlinders. Enorme oranje nachtvlinder: hageheld. En een zeer zeldzame wants: beemdkroonschildwants. Even verderop zit een grote roofvogel met een witte kop goed zichtbaar in de top van een boom. Slangenarend! Even later krijg ik hem van nog dichterbij te zien.

route; foto's; natuur

slangenarend

13 augustus: De Bosberg (Appelscha)

We zijn op de camping bij kleindochter N. Aan eind van de middag lopen we het rondje bij De Bosberg in Appelscha, met zeven personen. Lekker in het zand spelen in de duinen, maar tranen als we weer verder willen. Daarna eten in De Bosberg en terug naar de auto bij de Boerestreek. De regen barst los als we twintig meter van de auto zijn.

route; foto's; natuur

12 augustus: Ezumakeeg, Holtherzand, Peazemerlannen

's Ochtends eerst even naar Ezumakeeg, maar het gaat al gauw regenen en dat duurt een aantal uren. Dus eerst maar boodschappen doen en middageten. Dan naar Drente, naar een klein natuurgebiedje tussen het Scharreveld en Holthe. Daar hoop ik een kommavlinder te spotten. Dat is een zeldzame vlindersoort die ik nog niet eerder heb gezien. Lang speuren in de struikhei waardoor ik wel allerlei andere insecten zie. Uiteindelijk zit er een exemplaar mooi te wezen op zo'n struikheiplant. Euforie! Bij het Scharreveld jaagt een boomvalk, en het is erg lastig om die mooi op de foto te krijgen: te snelle en onverwachte bewegingen.

's Avonds schijnt de zon volop, en ik rijd nog even naar Paesens/Moddergat. Er zijn al heel wat meer steltlopers dan eerder in de zomer. Regenwulpen, zilverplevieren, groenpootruiters, krombekstrandlopers en kleine strandlopers. En natuurlijk ook veel bonte strandlopers en bontbekplevieren.

route Ezumakeeg; route Holtherzand; route Peazemerlannen; foto's; natuur

kommavlinder

11 augustus: fietsen Schiermonnikoog

Eerste zomerse dag in tijden. Dagje Schier, fietsen mee. Ik doe het weer rustig aan want de hielspoor speelt op. Huisgenoot P. wandelt wel een stuk en we zien elkaar later op het strand. Ik speur eerst het wad af, bijvoorbeeld bij de jachthaven. Rosse grutto's, regenwulpen, kanoeten, krombekstrandlopers en een kleine zilverreiger. In de verte grote groepen lepelaars, en ook bij de Westerplas zitten er nog tientallen.

Daarna probeer ik ter hoogte van het Jacobspad vogels boven de Noordzee te zien. Veel visdieven en grote sterns. De grote sterns voeren mooie shows op. Twee eiders. Een zwarte stern. En natuurlijk drieteenstrandlopers, maar alleen van heel ver. Dan verder op de fiets naar de kwelder in het oosten. Zwarte ruiters. Vanaf het baken in de Kobbeduinen zijn vaak roofvogels te zien, maar vandaag zijn het alleen bruine kiekendieven, heel in de verte.

Terug naar het strand ter hoogte van Marlijn. Even daarvoor spot ik een zeldzame gentiaan die ik op Schier nog niet eerder zeg: slanke gentiaan. Jaren geleden al weer zag ik deze soort op een paar plekken op Texel. Als ik even later op het strand zit krijg ik bericht van een lezer van de Looblog, uit Maastricht, die me vertelt dat op de plek op Texel waar ik de slanke gentiaan destijds had gevonden de soort niet meer terug te vinden is, maar dat zij de soort wel op Schier had gevonden (maar op een andere plek)! Toeval bestaat.

Aan het eind van de middag eten we wat in het dorp, en daarna met de boot van half acht terug naar huis. Twee dwergsterns en een zwarte stern vanaf de boot. Mooie dag.

route; foto's; natuur

regenwulp

grote stern grote stern grote stern grote stern

visdief

slanke gentiaan

zanglijster

10 augustus: Breebaartpolder

De beloofde zon laat het nog afweten. In de auto regende het zelfs een klein beetje. Bij de Breebaartpolder zitten wel 150 gewone zeehonden op de oever ter hoogte van het kijkscherm, op een kluitje. Vandaag was nu juist in het nieuws dat gewone zeehonden onderling meer afstand houden dan bijvoorbeeld grijze zeehonden. Dat zou dan zijn om infecties te voorkomen (dus ook anderhalve meter afstand houden, net als bij ons). Ik geloof er niets van, en de zeehonden hier houden zich er vandaag zeker niet aan.

route; foto's; natuur

gewone zeehond

9 augustus: Ezumakeeg

Mooie zonnige avond. De franjepoten blijven weer ver weg, maar ik krijg ze er iets beter op met de nieuwe extender.

route; foto's; natuur

grutto

kluut

zwarte ruiter

witgat

7 augustus: Ballooërveld

Weer aan het werk. 's Avonds naar het Ballooërveld, maar het waait veel te hard en daardoor is er eigenlijk niets te zien.

route; foto's; natuur

5 augustus: Dwingelderveld

's Ochtends is het aardig weer, al zijn er voor de middag weer buien voorzien. Ik ben om acht uur bij het Dwingelderveld voor een heel mooi rondje. Voor de tweede keer deze week vliegt er een slangenarend recht boven mijn hoofd. Veel heideblauwtjes en ook weer veel oranje zandoogjes. Veel bloeiende klokjesgentianen, een enkel exemplaar is voorzien van de eitjes van het gentiaanblauwtje.

route; foto's; natuur

grauwe klauwier

slangenarend

tengere pantserjuffer

schaapskudde Dwingelderveld

4 augustus: Lauwersmeer (fiets)

Geen auto beschikbaar, dus op de fiets. Naar het Lauwersmeer, bij gebrek aan verdere inspiratie. Bij Zoutkamp zie ik de eerste oranje springzaad van dit jaar - toch weer langs het Reitdiep. Deze bijzondere soort volg ik al een aantal jaren en die groeit vooral langs het Reitdiep en andere waterpartijen die direct met het Reitdiep in verbinding staan. Op dit kaartje kun je de kilometerhokken zien waarin de soort in de provincie is waargenomen. Heel veel van de stippen zijn (mede) door mijn toedoen gevuld:

distributie oranje springzaad in Groningen bloem oranje springzaad

Koffie bij De Rug. Vlak boven de deur van de cafetaria zit een nestje van boerenzwaluwen. Vijf zwaluwen zitten mooi op een rijtje te wachten totdat ze gevoerd worden. Prachtig gezicht!

fietsroute; foto's; natuur

boerenzwaluw

boerenzwaluw

3 augustus: Tusschenwater

We hebben de hele dag op onze kleindochter gepast, dus er is niet veel tijd meer om buiten te spelen. Ik rijd even langs Oude Pekela om de lachsterns te zien die weer in de zandafgraving zijn opgedoken. Daarna nog even naar Tusschenwater. Het ziet er mooi uit als de avondzon zich nog even laat zien. Groepje oeverlopers op een tak boven het water. Heel veel oeverzwaluwen. Overvliegende witwangstern met jong. Een havik maakt een steltkluut flink aan het alarmeren.

route; foto's; natuur

2 augustus: Ezumakeeg (auto), Fochtelooërveen, Geheime plek

's Ochtends even terug naar de Ezumakeeg voordat een groot regengebied over onze regio trekt. Maandag had ik daar de franjepoten gemist en dat moet ik nog even goedmaken. Ik zie ze nu wel, tussen de vele kluten in. Ook een drietal reuzesterns waarbij één van de sterns door de ander een visje krijgt aangereikt.

's Middags na de regen ga ik even terug naar het Fochtelooërveen in de hoop op een slangenarend die dichterbij komt dan gisteren. Dat lukt al voordat ik bij de parkeerplaats ben - gauw stoppen in de berm en de slangenarend vliegt vlak boven me!

Ook 's avonds terug naar een plek waar ik vlak voor de vakantie nog even was. Toen heb ik de daar aanwezige buidelmezen niet gezien (alleen de buidel), nu wel. De plek wordt geheim gehouden, dus dat doe ik dan ook maar.

route Fochtelooërveen; route geheime plek; foto's; natuur

witgat kluut

lepelaar

slangenarend

slangenarend slangenarend

1 augustus: Fochtelooërveen

's Ochtends weer veel regen. 's Middags is het tenminste tussen de buien door droog. Bij het Fochtelooërveen zijn de boomvalken desondanks zeer actief. Verder vallen de grote aantallen oranje zandoogjes op. Die laten zich blijkbaar ook niet tegenhouden door het minder mooie weer. Heel in de verte een slangenarend, en ook nog vier kraanvogels. Vlak boven me een luid roepende regenwulp - mijn eerste van het najaar.

route; foto's; natuur

terug naar juli 2023

navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl navigation archief Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.