Gertjan's Looblog September 2023 navigation back navigation home navigation archief navigation forward

30 september: Peazemerlannen en Ezumakeeg

Pas laat in de middag op pad, want opnieuw onze kleindochter te logeren. Bij de Peazemerlannen is het mooi zoals altijd, maar er is weinig leven te vinden. Ook de wintergasten zijn er blijkbaar nog niet. Alleen een groepje rotganzen dat boven zee voorbij vliegt. Wel krijg ik een mooie show van velduilen te zien, ik zie er maximaal drie tegelijk maar het zijn er vermoedelijk meer.

Ook bij de Ezumakeeg is het rustig, al zijn de grote groepen goudplevieren, kieviten, kluten, kemphanen en krombekstrandlopers er nog steeds. De franjepoot is blijkbaar verdwenen.

route Peazemerlannen; route Ezumakeeg; foto's; natuur

velduil

25 september: Griend

Kado van collega's: dagexcursie van Natuurmonumenten naar Griend, onbewoond eiland in de Waddenzee. Het eiland ligt zo'n tien kilometer ten westen van Harlingen. Met een flink schip, de Regina Andrea, zijn we met een groep van bijna 100 belangstellenden al snel in de buurt van het eiland. Maar er is geen aanlegsteiger of iets dergelijks, dus we moeten het laatste stuk door het water dat tot aan mijn bovenbenen reikt.

naar Griend

naar Griend

Rond het eiland zijn enorme groepen vogels te zien, en als ze opvliegen is het een spectaculair gezicht. Het is (voor mij) te ver om te zien welke soorten het betreft (kanoet, bonte strandloper, goudplevier?). Het duurt even voordat iedereen over de reling van het schip is geklommen en het hele eind naar het strand door het water heeft geploegd. Onderweg vliegen er kleine groepjes bonte strandlopers en drieteenstrandlopers voorbij. Als het water minder diep is zie ik soms plukken zeegras.

Griend

Griend

bonte strandloper

Griend is maar een klein eiland, maar toch groeien en bloeien er heel wat verschillende soorten planten. Het is leuk om te kijken welke soorten je allemaal ziet. De eerste plant die op de foto komt is al bijzonder: een verwilderde aardappel. Het eerste uur lopen we in drie groepen die elk door een gids worden begeleid. In zo'n grote groep meesjokken is niet helemaal mijn ding, maar als plotseling iemand "velduil" roept, is dat gevoel gelijk weg. Later zien we de velduil voor de tweede keer (of toch een tweede exemplaar). Even verderop poseert een kanoet even mooi tussen de schelpen.

velduil

kanoet

Na het middageten staat de opruimactie op het programma: plastic verzamelen in een grote vuilniszak. Dat klinkt als een vervelend werkje, maar het voordeel is dat ik nu even mijn eigen plan (en route) kan bepalen. Ik heb al een paar keer een waterral horen gillen, en langs een kreek krijg ik er eentje in beeld. Hij drentelt langs de oever snel op en neer, steeds weer uit beeld verdwijnend. Even later vliegt hij op en krijg ik hem op de foto. Dat lukt niet zo vaak...

waterral

vaarroute; route Harlingen; route Griend; foto's; natuur; daglijst vogels daglijst planten

24 september: Matsloot en Slochteren

Na het ontbijt eerst even naar Matsloot. De baardmannetjes zijn heel erg actief en vliegen zo nu en dan recht over me heen. Bij het bekende bruggetje valt plotseling een zwarte zwaan uit de lucht! De visarend laat zicht ook nog even zien - met vis, maar van veel te ver. Terug met de auto via het weggetje langs de A7 bij de Lettelberterpetten: daar zit een koereiger.

's Middags samen een rondje vanaf Slochteren naar het Dannemeer, voor de stempels van het "Pronkjewailpad" van huisgenoot P.

route Matsloot; route Slochteren; foto's; natuur; daglijst vogels

baardman

zwarte zwaan

23 september: Kleiputten Wenduine, Uitkerkse Polder en Spuikom Oostende

ransuil

Gisteravond vanuit Antwerpen verder gereisd naar Oostende, en vandaar opgehaald door collega F. uit Leuven. We verblijven in zijn tweede woning in De Haan, aardig plaatsje aan de kust, voor een dagje vogels kijken in West Vlaanderen. Eerste stop is bij de Kleiputten van Wenduine. Heel veel Cetti's zangers, voor mij nog bijzonder maar hier inmiddels niet meer. Als we een klein stukje verder lopen komt er vanaf zee toch nog een bui opzetten maar we zijn zo'n beetje op tijd terug bij de auto.

Het blijft nog even regenen en we rijden eerst naar het bezoekerscentrum van de Uitkerkse Polder. Mooi laaggelegen poldergebied, met veel vogels en meerdere uitkijkplekken om die te bekijken. Het bezoekerscentrum is nog dicht, maar we schuilen even met een andere vogelaar die ons - als de bui voorbij is - in de bomen en struiken rond het centrum drie ransuilen aanwijst. Daarna lopen we over de naast het centrum gelegen voormalige stortplaats met mooi uitzicht naar alle kanten over het natuurgebied.

We lopen dan ook nog even naar een dichtbij gelegen vogelhut (kijkhut "Grutto") maar als we daar bijna zijn valt ons oog op een paar koereigers die iets verderop tussen de koeien opduiken. We zien er steeds meer, en het zijn er uiteindelijk acht. Later zien we steeds opnieuw koereigers. Die zijn hier eigenlijk ook zeldzaam, maar blijkbaar hangt er al een groep een paar dagen hier in de buurt rond. Erg leuk.

Daarna ook nog even te voet naar kijkhut Tureluur. Hier komt een jagende bruine kiekendief mooi in beeld. Daarna met de auto naar kijkhut Wulp. Daar zien we inderdaad een wulp, maar ook nog, na enige moeite, drie patrijzen. Patrijzen zie ik hier in het noorden bijna nooit dus dat is erg leuk.

Na de middagpauze rijden we naar de Spuikom bij Oostende. Dat is een tamelijk groot kunstmatig meer dat wordt gebruikt om - door de sluizen op het juiste moment open te zetten - het slib uit de haven te spoelen. Toen de spuikom werd gemaakt en de eerste test werd uitgevoerd ontstond er een beetje teveel stroming en werd in de haven veel schade veroorzaakt. Nu wordt het meer gebruikt voor watersport en ook voor de oesterteelt. In de buurt van de oesters zitten tientallen futen en dodaarsjes. Later zien we ook nog eens heel wat (ik raakte de tel kwijt) geoorde futen - leuke soort.

route Kleiputten Wenduine; route Uitkerkse Polder; route Spuikom Oostende; foto's; natuur; daglijst vogels

koereiger koereiger

kleine zilverreiger

geoorde fuut

geoorde fuut

22 september: Antwerpen

's Ochtends voordat de conferentie begint.

route; foto's; natuur

21 september: Antwerpen

Voorafgaand aan alweer een CLIN, weer eens in Antwerpen. Het regent de hele dag en als ik in Antwerpen arriveer regent het nog steeds. Toch even naar de Schelde, maar droog wordt het niet. In een put in het centrum groeit smalle ijzervaren. Zeer zeldzaam.

route; foto's; natuur

17 september: Zeevogelexcursie

Opnieuw mee met de zeevogelexcursie van Birding Holland, vanuit Lauwersoog (vertrek 08:00 uur). Al de hele week wordt mooi weer voorspeld maar dat valt flink tegen. Nauwelijks zon, en 's middags ook een tijdje miezer, afgewisseld met een stevige bui. Maar we hebben wel wat moois gezien. Het hoogtepunt is een grauwe pijlstormvogel (nieuwe soort!) die zich even vrij goed laat zien.

Zoals gebruikelijk wordt met brood en visafval een flinke groep meeuwen achter de boot verzameld, en tussen die meeuwen zitten ook wat specialere soorten (pontische meeuw en geelpootmeeuw). En zo nu en dan verschijnt er een jan-van-gent tussen de meeuwen, altijd een prachtig gezicht en een heerlijk doelwit voor de fotografen. Tussendoor ook zeekoeten en alken, en meestal heel ver weg overvliegende roodkeelduikers en grote groepen zwarte zee-eenden.

Als we zo'n beetje terug de Waddenzee opvaren zie ik twee bruinvissen (de dolfijnen van Nederland). Ze laten zich nog een paar keer zien. Even later nog twee bruinvissen wat dichter bij de boot en tenslotte zelfs nog een vijfde exemplaar. Iets verderop ziet gids Martijn op de zandplaat Engelsmanplaat een slechtvalk zitten die ik met de nodige moeite ook weet te zien. Tegen half zes zijn we weer terug in Lauwersoog.

vaarroute; foto's; natuur daglijst vogels

pontische meeuw

pontische meeuw

pontische meeuw

jan-van-gent

zwarte zee-eend

grauwe pijlstormvogel met stormmeeuw achter zich aan

zeekoet

jonge jan-van-gent

bruinvis

16 september: Texel

Dagje naar Texel. Prachtige zonnige dag. Ik ben nog vroeger wakker dan gepland, en heb uiteindelijk al de veerboot van half zeven vanuit Den Helder. Eerst naar Paal 28, en dan langs het strand naar het zuiden en door de Sluftervallei terug naar het beginpunt. Boven zee vliegen geregeld jan-van-genten. Ook soms een zwarte zee-eend. Maar allemaal veel te ver weg voor fatsoenlijke foto's. Alleen meeuwen en aalscholvers laten zich van dichtbij zien. Dichterbij de Slufter steeds meer grote sterns, en soms ook visdiefjes.

Ik rijd naar de Zandkes voor een rondje aan de andere kant van het eiland. Bij een kale akker met honderden goudplevieren is deze week geregeld ook een Amerikaanse goudplevier gezien. Er zijn meer belangstellenden, maar de Amerikaan laat zich niet aan ons zien. Wel loopt er een morinelplevier rond. Ook als bijna alle goudplevieren plotseling opvliegen blijft de morinelplevier rustig fourageren, en is hij makkelijk te zien.

route Paal 28; route Zandkes; foto's; natuur; daglijst vogels

aalscholver

visdief met vis boven de Slufter

visdief en grote stern

morinelplevier

groenpootruiter

bruine kiekendief

13 september: Jaap Deensgat

route; foto's; natuur

watersnip

11 september: Ezumakeeg

Op zuid zijn de twee grauwe franjepoten er nog. Een Belg met telescoop laat me even een rustende smelleken zien. Even later, op noord, blijken de franjepoten blijkbaar met me mee gevlogen. Op de terugweg zijn ze inderdaad verdwenen aan de andere kant. Daar is ook bijna geen water meer over. Een flinke groep watersnippen, lepelaars, blauwe reigers en zilverreigers vinden hier blijkbaar nog wel veel voedsel.

route; foto's; natuur

grote zilverreiger tussen de lepelaars

10 september: Matsloot (fiets)

Kleindochter is zojuist weer opgehaald. Het blijft veel te warm. Even op de fiets naar Matsloot, waar niet zoveel te beleven is. In het bosje "Klein Waal", waar vaak de visarend zit, zit deze keer een jonge havik op de top van een kale boom. Hij vliegt even een rondje en gaat terug het bosje in maar daar zie ik hem niet meer.

foto's; natuur

9 september: Ezumakeeg (auto)

Kleindochter N. logeert hier al sinds gistermiddag, dus weinig tijd om de natuur in te gaan. Het is ook te warm. 's Avonds even naar de Ezumakeeg. Opvallend veel krombekstrandlopers en kleine strandlopers. Vanaf noord kun je heel in de verte een zeearend in een dode boom zien zitten. Op zuid zitten twee grauwe franjepoten. Even later vliegt in de verte een zeearend voorbij.

foto's; natuur

kleine strandloper

krombekstrandloper

5 september: Ezumakeeg (auto)

Als ik op noord arriveer vliegt alles op: zeearend. Hij blijft lang rondjes draaien in de buurt en vliegt uiteindelijk ook even bijna recht boven ons (er zijn hier altijd meerdere belangstellenden).

foto's; natuur

zeearend

3 september: Schiermonnikoog en terug (fiets)

Opnieuw vroeg op. Prachtige zonsopkomst boven de Banckspolder die gehuld gaat in een dunne laag nevel. Bij de veerhaven is het heerlijk rustig: blijkbaar gaat er op zondagochtend geen boot vanaf Lauwersoog om 06:30. Kanoeten en een mooie ijsvogel.

Later fiets ik ook nog even over het Waterstaatpad naar Paal 10, maar mijn geploeg door het zand wordt niet erg beloond: er is niet veel te zien, afgezien van een leuk groepje drieteenstrandlopers.

Als ik later bepakt en bezakt terugrijd naar de veerhaven zie ik in de Banckspolder toch nog de bonte kraai die hier al vaker is gemeld, en die ik maar steeds niet zag. Mooi zo.

foto's; natuur; weekendlijst vogels

Schiermonnikoog

groenpootruiter

graspieper

Schiermonnikoog

zoek de verschillen: zwarte ruiter en tureluur

drieteenstrandloper

2 september: Schiermonnikoog

Vroeg op. Naar het strand ter hoogte van het Jacobspad. Prachtige zonsopgang. Daarna nog even langs de Kobbeduinen en Waddenkust.

Na het ontbijt met G. en J. (de dino's, inclusief ondergetekende) lopend naar het Rif. Eerst even bij de Westerplas de geringde lepelaars fotograferen. Daarna het enorme strand op. Bij de branding vliegen zo nu en dan enorme groepen vogels op. Als we dichterbij komen zien we dat het vooral bonte strandlopers, bontbekplevieren en drieteenstrandlopers zijn. J. geeft aanwijzingen zodat ik ook een geringde drieteenstrandloper kan fotograferen. Helaas laat hij (de drieteenstrandloper) maar een pootje zien, dus kan ik hem niet melden.

route Jacobspad; route Het Rif; route Reddingsweg; foto's; natuur

zonsopgang Schiermonnikoog

drieteenstrandloper

oeverloper

groenpootruiter

bontbekplevier en bonte strandloper

bontbekplevier en bonte strandloper

bontbekplevier, drieteenstrandloper en bonte strandloper

Schiermonnikoog

1 september: naar Schiermonnikoog (fiets)

Schitterend weer, het hele weekend zon. Met de fiets naar Lauwersoog om de boot naar Schiermonnikoog te nemen. Daar zijn we het hele weekend met collega's. Inmiddels is de groep erg groot geworden, met op vrijdag 35 en op zaterdag 40 aanwezigen! Na het inchecken (kampeerboerderij Springfield) heb ik corvee: boodschappen doen. Dat is met zo'n enorme groep een uitdaging, maar gelukkig ben ik niet de enige. En alles wordt netjes bezorgd.

Op de heenweg kom ik natuurlijk door het Lauwersmeer. Bij het Jaap Deensgat zitten casarca's en reuzensterns. In het riet natuurlijk ook baardmannetjes. Op de veerboot is niet zoveel te zien: hoog water. Wel zo nu en dan zwemmende zeehondjes die ik meestal pas zie als ze aangewezen worden door R., een vrijwilligster van Natuurmonumenten die ik in mei ook al op de veerboot was tegengekomen. Ik kom haar het weekend steeds weer opnieuw tegen, en ze is er ook weer op de veerboot als we zondagmiddag terugreizen.

Na de boodschappen is er nog wel even tijd om rond te kijken bij de Westerplas en de jachthaven (heel dicht bij de kampeerboerderij). Bij de Westerplas zitten weer tientallen lepelaars en ook tientallen kleine zilverreigers. Die heb ik in het noorden nog nooit in zulke aantallen gezien. Op het eind van de steiger bij de jachthaven zit R. te genieten van niet alleen de zon en de vele vogels op het drooggevallen wad, maar ook van een trio muzikanten met o.a. contrabas en viool die prachtige muziek spelen.

foto's; natuur

visdief

kleine zilverreiger

tapuit

terug naar augustus 2023

navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl navigation archief Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.