Gertjan's Looblog Februari 2024 navigation back navigation home navigation archief navigation forward

25 februari: Lauwersoog Haven

In de auto regent het zowel op de heen- als op de terugweg. Daarom rijd ik eerst even door naar de Bantpolder waar ik al snel een roodhalsgans fotografeer. Daarna nog even naar de haven. Als het droog is is het gelijk lekker want er staat hier nauwelijks wind.

Als ik terugrijd via Lauwersmeer naar Zoutkamp vliegt er een velduil over me heen.

route; foto's; natuur

eider

24 februari: Hoek van de Bant

bonte kraai

Vanaf de parkeerplaats bij de zogenaamde Hoek van de Bant (noordwesten van Lauwersmeer). Ik loop over de onderkant van de dijk langs de Waddenzee tot aan de Peazemerlannen. Daar loop ik eerst even de verharde doodlopende dijk op. Heel veel vogels op het wad, en zo nu en dan grote groepen overvliegende goudplevieren. Daarna wil ik de grasdijk dwars door het buitendijkse gebied volgen, maar bij km 4.5 blijkt dat dit niet meer mogelijk is. De grasdijk (met de oude klinkers) is hier verwijderd en een brede geul houdt me tegen.

't Leuke is wel dat ik op dit stuk grasdijk wel een voorbijvliegende bonte kraai te zien krijg. Die zijn hier behoorlijk zeldzaam. De rest van de dag is het nogal saai wat de vogels betreft. De typische wintergasten van de kust die je andere jaren hier altijd vindt zijn er vandaag weer niet (dus geen sneeuwgorzen, fraters, oeverpiepers, strandleeuweriken). Ook de velduilen laten zich niet zien. Het leukste is een paartje toppers dat bij het eind van de strekdam rondzwemt.

route; foto's; natuur

topper topper

bonte strandloper

17 februari: IJmuiden

Weer eens een dagje naar de Zuidpier bij IJmuiden. Het is heel mooi rustig weer - misschen zelfs wat te rustig voor de zeevogels. Maar er is genoeg te zien. Bruinvissen van tamelijk dichtbij. Zeekoeten. Een groepje van drie ijseenden, vlak bij het strand. Dwergmeeuwen in de verte. Een ringsnaveleend (in het Kennemermeer). Roodkeelduikers. En héél veel futen en aalscholvers.

route; foto's; natuur

paarse strandloper

gewone bruinvis

zeekoet

drieteenstrandloper

ijseend

ijseend

drieteenstrandloper

pontische meeuw

zilvermeeuw

gewone zeehond

11 feburari: Nijlandsterpolder

's Ochtends dikke mist, en voor de middag wordt hier regen voorspeld. Dan maar naar de film: Zone of Interest. Na afloop is het droog en wat lichter en dan lopen we nog even het bekende rondje vanaf het dorp naar het Aduarderdiep.

route; natuur

10 februari: Fochteloërveen: fietsen en twee rondjes

Ik doe mee met een excursie van Natuurmonumenten over een deel van de nieuwe kades die in het Fochteloërveen worden aangelegd. Vertrek om 10 uur bij de Drentseweg. Maar dat is (als de eigenaar van de auto naar Brabant is om carnaval te vieren) een hele uitdaging. Gelukkig is het lekker weer, en kan ik op de terugweg bij mijn kleindochter de accu van de ebike weer opladen.

De nieuwe kades zijn nodig om het hoogveen nat te houden. Maar ze zijn wel tamelijk lelijk (gelukkig zijn de kades niet zo enorm breed als bij het Bargerveen, die zijn nog erger). De uitleg over de nieuwe kades is wel even interessant, maar het steeds weer stilstaan met een vrij grote groep mensen bevalt me wat minder. Ook is er qua natuur behalve een grote groep kieviten en een blauwe kiekendief in de verte niets te zien.

Na afloop fiets ik nog even verder naar het begin van het rondje bij de Bonghaar. De weg door het Fochteloërveen is inmiddels afgesloten voor autoverkeer, dat is een goede zaak. Ook bij de Bonghaar is niet veel te zien, alleen een mooie torenvalk. Ik fiets nog een klein stukje verder naar het zuiden: bij de eerste akkers zit een grote groep kraanvogels. Ik tel er uiteindelijk zeventien. Wel heel ver weg. Er zijn nog twee belangstellenden en we wisselen wat ervaringen uit. Even later zijn ze per auto vertrokken, maar ze laten een verrekijker liggen... Die is bij mij terug te halen!

Mijn kleindochter staat al een kwartier voor het raam te wachten ("Opa waar ben je nou?") en ik word door haar juichend onthaald!

fietsroute; route excursie; route Bonghaar; foto's; natuur

nieuwe kades Fochteloërveen

excursie nieuwe kades Fochteloërveen

torenvalk

4 februari: fietsen Meerstad en wandeling Den Horn

Geen auto. Op de fiets naar Meerstad want daar is een parelduikder te zien. Even verderop zit ook nog een ijseend blijkbaar. Maar ik zie beide vogels niet. Het waait nog steeds erg hard, en op de terugweg loopt de accu van de fiets wel heel snel terug. Bij Den Horn zet ik de fiets even langs de kant en loop het fietspad richting Zuidhorn op. Daar zat eerder deze week een ruigpootbuizerd, en een heel stel blauwe kiekendieven. De kiekendieven zijn er nog steeds, en ik kan ze mooi bekijken. De buizerds die ik zie blijken uiteindelijk allemaal gewone buizerds te zijn.

fietsroute; route Den Horn; foto's; natuur

mannetje blauwe kiekendief

blauwe kiekendief

3 februari: Den Oever

Aardige wandeling rond Den Oever. Het is warm voor februari (12 graden) maar er staat een harde wind. In de Waddenhaven zwemt een prachtige geoorde fuut. Aan de kant van het IJsselmeer zit een ijseend. Er zouden ook kuifduikers moeten zijn, maar die zie ik niet. Op de terugweg even in Sneek de weg af om de meenatortel te fotograferen. Dat lukt bijna onmiddellijk deze keer.

route; foto's; natuur

geoorde fuut

Zuiderhaven Den Oever

meenatortel

terug naar januari 2024

navigation backward Reacties: G.J.M.van.Noord@rug.nl navigation archief Andere afleveringen navigation forward


Copyright: de teksten van de looblog zijn "public domain". De foto's zijn beschikbaar onder de Creative Commons "Attribution, No derivatives" licentie.